PRIVACY POLICY

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product koopt via gorillasports.nl of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

 

Ondernemer:

Ichica BV

Onderdeel van:

Dealconomy BV

Adres:

Lemelerbergweg 62

Postcode + woonplaats:

1101 AW Amterdam

 

 

 

E-mail:

Service@ichica.com

KvK:

69775656

 

 

Ichica BV is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het voeren van de klantadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Ichica bv is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Ichica bv is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens, waaronder gorillasports.nl.

 

Ichica bv verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de klantadministratie, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Ichica bv opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst tussen consument en gorillasports.nl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Ichica bv om de overeenkomst uit te voeren.

 

Ichica bv gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Ichica bv altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Ichica bv worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor het uitvoeren van de overeenkomst: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens;

2) voor het betalen van de facturen: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht;

3) voor het versturen van de nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden (indien gewenst): uw e-mailadres, naam, geslacht en geboortedatum, userID, IPadres en informatie over aankopen;;

4) voor het behandelen van klachten: uw ordernummer, naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s) en bank- of creditcardgegevens.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk via het modelformulier op de site en door middel van de nieuwsbrief. Indien u op enigerwijze toestemming heeft gegeven aan ons, kunt u te allen tijde die toestemming ook weer intrekken.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van uitvoering van de overeenkomst: twee jaar na de dag van de laatste aankoop, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de gegevens langer te bewaren, of indien wij uw gegevens langer moeten opslaan op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

2) in het geval van het betalen van de facturen: 7 jaar na het betalen van de factuur, om te kunnen voldoen aan de wettelijke plicht ten behoeve van de belastingdienst;

3) in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

4) in het geval van het behandelen van klachten: na afhandeling van de klacht.

 

Voor het juist laten verlopen van de verkoop maakt Ichica bv gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Ichica bv, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het leveren van de producten maakt Ichica bv gebruik van een externe fulfilmentpartij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van producten worden verstrekt aan de fulfilmentpartij. Voor de verzending van de producten maakt de fulfilmentpartij gebruik van sub-verwerkers.

 

Voor het innen van betalingen maakt Ichica bv gebruik van externe payment providers. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment providers.

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Ichica bv gebruik van een externe Email Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E-mail Service Provider.

 

Het staat GorillaSports vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Ichica bv ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Ichica bv Nederland BV. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die:

 

1) ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Ichica bv Nederland BV.;

2) ten onrechte herhaaldelijk negatieve berichten plaatst op platforms of sociale media, met als doel Ichica bv bewust schade te berokkenen.

Cookie beleid

 

De websites van Dealconomy BV gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld.

 

Dealconomy maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van het digitalAudience cookie. Door digitalAudience wordt samengewerkt met onder meer de partnerorganisatie DoubleClick. Het digitalAudience cookie en de partnersorganisaties maken het mogelijk om op andere websites, advertenties aan jou te tonen die zijn afgestemd op jouw interesses (targeting). Dit kunnen advertenties zijn van verschillende partijen. Het digitalAudience cookie kan verder worden gebruikt om geaggregeerde informatie, inzichten en statistieken met derden te delen. 
 

Middels de pixel van digitalAudience die in onze nieuwsbrief geplaatst wordt, verstrekken wij jouw (gehashte) e-mailadres aan digitalAudience indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Met dit gehashte e-mailadres is het mogelijk om via display adverteerders (bijvoorbeeld DoubleClick) advertenties aan jou te tonen die op jouw interesses zijn afgestemd. Dit kunnen advertenties van verschillende aanbieders zijn. Deze aanbieders ontvangen jouw gegevens echter niet.
 

Daarnaast maakt Dealconomy gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk om nooit cookies te accepteren, cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of -ervaring van de website. Bij vragen over cookies kun u terecht bij klantenservice@gorillasports.nl.

 

Dealconomy maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Awin
 • Bing ads
 • Squeezly
 • Digital Audience
 • Doubleclick
 • Facebook
 • Freshdesk
 • Google
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Instagram
 • Pinterest
 • Trade Tracker
 • Twitter