RETOUR POLICY

Belangrijk: Heb je een verkeerd artikel ontvangen of is jouw bestelling defect of met schade aangekomen? Neem dan eerst contact op met onze klantenservice via Service@ichica.com. De retourinstructies kunnen namelijk anders zijn dan de standaard retourinstructies voor spijtaankopen.

  

Lees hieronder verdere informatie over het retourproces:

Verzendkosten en verantwoordelijkheid retourzending

De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal Physionics partner, mits aan de retourvoorwaarden is voldaan, binnen 10 werkdagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugbetalen. Physionics partner raadt klanten uitdrukkelijk aan om retourzendingen aangetekend, verzekerd en deugdelijk verpakt te versturen, de verantwoordelijkheid voor de correcte retourzending ligt bij de koper / klant. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren. Indien er iets misgaat met de retourzending, kan de koper de transporteur vervolgens aanspreken.

Retouradres

Het adres voor retourzending is in de basis GorillaSport Nederland bv, Lemelerbergweg 62, 1101 AW Amsterdam. De ordergegevens (ordernummer, e-mailadres gebruikt bij het plaatsen van de bestelling, NAW gegevens van de klant) dienen altijd bij de retourzending te worden gevoegd. In bepaalde gevallen, zoals bij retourzending van een defect product, zal een ander retouradres van toepassing kunnen zijn .


Zichttermijn

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.

De koper heeft tevens het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling, aan Physionics partner kenbaar te maken dat hij zonder verplichte opgave van redenen de koopovereenkomst wenst te ontbinden en zijn bestelling wenst te retourneren. Koper heeft vanaf het moment dat hij zijn wens om te retourneren kenbaar maakt, 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking retourneren, volgens de door Physionics partner aangegeven redelijke en duidelijke retourinstructies. De koper is zelf verantwoordelijk voor de correcte retourzending. De koper doet er derhalve verstandig aan om retourzendingen aangetekend en verzekerd retour te sturen en is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van het retourverzendbewijs.Garantie

De "niet-goed-geld-terug-garantie" van physionics partner staat er voor in dat geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Ichica betaalt, na ontvangst van hetgeen retour ontvangen, het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen retour als blijkt dat de producten anders zijn dan de bestelde producten of draagt zorg voor een herstelzending. Ichica garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan koper geleverde product. De garantietermijn van Ichica komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan
- onoplettendheid, of
- opzettelijke beschadiging, of
- nagelaten verzorging.

Bovendien vervalt de aanspraak op garantie indien anderen dan Physionics partner zonder toestemming van Physionics partner  herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

In geval van vragen over retouren en garanties, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice via service@ichica.com. Wij helpen je graag verder.